Het elektronisch patiëntendossier (EPD): Voor of Tegen?

Het EPD lijkt een uitstekend initiatief. Het is hierbij de bedoeling dat van iedere Nederlander de medische gegevens elektronisch worden opgeslagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om op elk moment de noodzakelijke zorg te verlenen.

De behandelend arts, waar ook aanwezig, kan via het internet inloggen en via een bepaalde ‘route’ bij de gegevens komen van de ‘patiënt’ in kwestie. Of het nu gaat om een gewoon artsenbezoek, of om na een ongeluk acute hulp te verlenen, de juiste gegevens zijn direct beschikbaar.

Voordeel
Het grote voordeel van het EPD is de online toegang tot medische gegevens van waar ook ter wereld. Helder en overzichtelijk in iedere situatie. De medische gegevens zijn direct beschikbaar bij acute noodzaak. En conflicterende medicatie en behandeling kunnen worden uitgesloten. Een patient weet niet altijd welke medicijnen hij/zij gebruikt, of is niet in staat dit te vertellen, zijn EPD wel. Ook het vragen van een “second opinon” door een patiënt gaat veel eenvoudiger.

Nadeel
Het grote probleem bij het huidige EPD is de privacy-waarborg; wie heeft toegang tot de betreffende gegevens? Bijvoorbeeld de samenwerking met de farmaceuten, die als sponsors het EPD van de grond willen tillen (klik HIER).  Zijn zij oprecht in hun hulpvaardigheid? Is het niet vreemd dat deze sponsors twee petten dragen? Aan de ene kant is er de farmacy die geneesmiddelen produceert en verkoopt aan de burgerij, en aan de andere kant is de farmaceutische industrie in staat geld af te dragen aan patiënten/burgers, via financiële bijdragen aan een EPD.

Daarnaast is er nog niet gesproken over de mogelijkheden voor burgers om inzage te krijgen in wie het EPD hebben geraadpleegd.
Het huidige EPD is gebouwd door een Amerikaans bedrijf en daarmee valt het EPD onder de amerikaanse wetgeving. De Amerikaanse regering heeft via o.a. de ‘Patriot Wet’ een bijna blanco toegangsbewijs tot het EPD en zou dus inzage hebben in de medische gegevens van elke Nederlander. Het ministerie van Volksgezondheid is hier uiterst vaag en terughoudend over; dat is voor Trikolon niet-verteerbaar.

Conclusies:
• Trikolon is voor het EPD, en wil de nadelen volledig elimineren.
• Het EPD dient ten allen tijde onder Nederlandse jurisdictie te vallen. Trikolon vindt het onbestaanbaar dat het EPD in buitenlandse handen zou liggen.
• Trikolon vindt dat het EPD alleen medische gegevens dient te bevatten. Dus bijvoorbeeld geen informatie over politieke voorkeur en seksuele ‘achtergrond’.
• Trikolon is van mening dat deelname aan het EPD voor iedere Nederlander facultatief mag zijn. Je bepaalt zélf of jouw gegevens online ter inzage mogen komen.
• Trikolon vindt dat er een logbestand moet komen, waardoor inzichtelijk wordt gemaakt wie de gegevens hebben ingezien.
• Trikolon wil namens en met u aan tafel met alle betrokken partijen, om de nadelen te elimineren.

Sluit je aan bij Trikolon

onze mening over

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over Trikolon. We sturen maximaal 1x per maand een nieuwsbrief.