over ons

Trikolon is ontstaan vanuit de gedachte dat er in Nederland feitelijk geen patiëntenvereniging is, die opkomt voor de belangen van de Nederlander. Trikolon is broodnodig om de krankzinnige spiraal van stijgende kosten in de gezondheidszorg en de toenemende bureaucratie te stoppen. En, om Nederlanders weer een stem te geven en die te laten horen richting overheid , zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

De oprichters van Trikolon geloven dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Net als bijvoorbeeld de Nederlandse vakbeweging kunnen mensen zich organiseren. Om verbetering te bewerkstelligen en vooral om weer gehoord te worden.

Wie zijn de mensen achter Trikolon?
Rens van der Hout (voorzitter)
Jannes koetsier (bestuurslid/medisch adviseur)
Jan Kruize (penningmeester)
Gio Meijer (bestuurslid/medisch adviseur)

Rens van der Hout
“In mijn praktijk werk ik dagelijks met mensen die een onbalans ervaren op geestelijk, fysiek of emotioneel gebied. Gezondheid speelt zich op vele niveaus af. ‘Ziek zijn’ is ook een onbalans. Bewustwording van je manier van doen en laten is een weg naar gezondheid, wat heb jij nodig, wat past bij jou? Hoe jij iets beleeft, doet en denkt maakt uit. Ik zet me in voor Trikolon om voor iedere Nederlander de zorg bereikbaar te maken die hij of zij nodig heeft. Nederland wordt bewust, Samen, Gezond, Georganiseerd, Trikolon dus"

Jannes Koetsier                                                                                                                                                
"Als huisarts streefde ik er altijd naar mijn patiënten te helpen om met eerlijke informatie hun eigen zorgkeuzes te maken. Daardoor weet ik dat de zorg veel goedkoper kan als zinloos onderzoek en behandeling achterwege blijft. Gezondheid vergt een holistische visie met het accent op primaire preventie. Om mensen te helpen de regie niet onnodig aan artsen en therapeuten uit handen te geven, schreef ik het boek “de gezonde patiënt”, met als subtitel: “over de ziekte van het medisch bedrijf en gezond zorgconsumentengedrag”. Trikolon past precies bij mijn inzet voor mensen met vragen rond zorg."

Jan Kruize
"Als ondernemer en werkgever word ik al jaren verrast door de talenten die ieder mens weer in zich heeft. Mensen zijn in staat de mooiste dingen te creëren als ze de ruimte krijgen. En mensen weten veel. Ze zijn mondig genoeg om hun eigen stem te laten horen. En ze zijn tolerant, ze kunnen goed luisteren en anderen in hun waarde laten. Wanneer ze dat niet doen? Als je ze geen stem geeft; wel óver ze praat maar niet mét ze praat. Redenen genoeg om me maximaal in te zetten voor Trikolon."

Gio Meijer                                                                                                           
"In mijn praktijk in Amsterdam word ik geconfronteerd met mensen met allerlei zeer reële klachten, vaak met een duidelijke ziektediagnose, soms aangeduid als SOLK (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten), men weet het niet. Het geheel van lichaam en geest is uit balans. Met de juiste informatie - die naar voren komt in een uitgebreid en diepgaand gesprek en eventueel aanvullend onderzoek - kan er een geneesmiddel gevonden worden dat het zelf genezend vermogen stimuleert en lichaam en geest weer in balans brengt, waardoor de klachten - zover mogelijk - verdwijnen. Binnen onze gezondheidszorg is een andere aanpak nodig naast ziektebestrijding: gezondheidsbevordering. Graag wil ik een bijdrage leveren aan het beschikbaar komen van goede, betrouwbare informatie en meewerken aan een gezondheidszorg die werkelijk gezondheid in mensen bevordert, zodat zij een zinvolle invulling kunnen geven aan hun leven. Dit vraagt een nieuwe aanpak - out of de box denken- dat past bij en vind ik bij TRIKOLON."

Sluit je aan bij Trikolon

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over Trikolon. We sturen maximaal 1x per maand een nieuwsbrief.