Waar zijn we mee bezig, wat doen we

We zijn op dit moment vooral in de fase waarin contacten naar buiten worden gelegd met spelers in het veld van de gezondheidszorg.

Wat doen we en waar? Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan en waar zijn we geweest? De vergaderingen en ontmoetingen die we hebben gehad zijn heel divers:

De afgelopen maand hebben we onze plannen gedeeld met de directie van VitaValley en hebben we gesproken met de innovatiemanager van Menzis over de toegevoegde waarde van de lokale aanwezigheid van trikolon.

Het gesprek met Wim Schellekens (Strategisch adviseur bestuur VitaValley / oud hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg) en Mark de Lange (CEO VitaValley) ging vooral over de rol van de zorggebruiker bij de acceptatie van innovaties. http://www.vitavalley.nl

Het gesprek met Menzis had betrekking op de rol van Menzis bij het uitrollen van het organizer-concept van trikolon.

Vergadering met het bestuur van de RBNG (Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg)
http://www.rbng.nl

Deelname debat met de 5 grote zorgverzekeraars over zorginkoop en beleid 2014
Deelname aan dag van de zorg 2013
http://www.dagvandezorg2013.nl

Ontmoeting met Henk Pastoors, directeur Topsupport
http://www.farmacieenzorg.nl
 
<
Deelname aan het platform nieuwe zorg te Nieuwegein. http://www.platformnieuwezorg.nl

Ontmoeting met diverse beroepsverenigingen om bekendheid te genereren voor Trikolon
Gesprek met het bestuur van Artebana
http://www.artabana.nl

Bezoek Zorgbelang Nederland + de directeur Zorgbelang Friesland (met een uitnodiging om deel te nemen in hun project Dongeradeel)
 

Sluit je aan bij Trikolon

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over Trikolon. We sturen maximaal 1x per maand een nieuwsbrief.